Law 7

Åben skole-tilskud

Hovedsigtet med denne pulje er, at skabe gode og lærerige oplevelser for skolebørn ved at møde frivillige idrætsforeningers aktiviteter og trænere/instruktører.

Puljen i 2024 udgør: 100.000 kr. Puljen søges efter først-til-mølle-princippet.

Puljen er målrettet til de idrætsforeninger, som indgår et Åben skole-samarbejde med en skole. Idrætsforeningen skal være godkendt som folkeoplysende forening.

 1. Puljen skal søges af skole og forening sammen og aftalen om undervisning skal indgås mellem skole og forening – ikke mellem skole og enkeltperson.
 2. Som udgangspunkt skal foreningsinstruktør og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning af skoleleder og foreningsansvarlig har godkendt aftalen.
 3. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i
  1. Klart formål og mål
  2. Værdiskabende for begge parter
  3. Baseret på gensidige forventninger
  4. Forberedt i fællesskab
  5. Velorganiseret og koordineret
  6. Ledelsen opbakning
  7. Evaluering for at sikre kvalitet og udvikling.
 4. Aktiviteter, som tildeles tilskud, kan bestå af 1-4 dobbeltlektioner
  1. Kan afvikles over en eller flere dage
  2. Kan afvikles på skolen eller i foreningens faciliteter
 5. Evaluering
  1. Enkeltstående aktiviteter skal bekræftes gennemført før udbetaling kan ske.
 6. Økonomi
  1. Tilskud på 500 kr. pr. dobbeltlektion (90 min) pr. klasse (15-30 elever)
  2. Tilskud udbetales til foreningens konto efter indsendt evaluering.
  3. Skolen betaler for evt. forbrug (patroner mv.). Aftales mellem forening og skole.
 7. Ret til ændringer forbeholdes.

Seneste opdateret d. 17.01.2024

Ideer til det gode samarbejde

Erfaringer viser at alles oplevelse af et åbneskole-samarbejde bliver bedst når der er aftalt og udviklet i fællesskab mellem forening og skole.

Skolernes Idrætslærerforening,  Kultur og fritid (Herning Kommune) og Herning idrætsråd har udviklet en pixi-model og udviklingsmål for det gode samarbejde.

Det er ikke nødvendigt at alle området skal være på plads fra starten. Start med det fokus som giver mest mening for jer. Brug derefter modellen i udvikling af stadig bedre åbenskole-forløb.

Ansøger

Aktivitet

Er det et forløb over flere gange? *
Er der lavet aftale om betaling for evt. Forbrug (Ammunition mv.) *

Indsend

Obs. i tilfælde af problemer med at indsende ansøgningen, prøv at trykke på knappen ‘Indsend ansøgning’ igen

OUR PARTNERS AND ASSOCIATES