Law 9

Søg tilskud til din klub eller forening

Herning Idrætsråd administrerer flere tilskudspuljer, som er finasieret af henholdsvis folkeoplysningsmidler fra Herning Kommune eller Idrætsrådets egne midler.

Nedenfor kan du se hvilke tilskud som medlemsforeninger kan søges ved Herning Idrætsråd. Klik på de enkelte tilskud for at læse mere om vilkår og få vejledning til ansøgning.

Udvikling

Hovedsigtet med denne pulje er, at skabe varig foreningsudvikling, herunder flere medlemmer, frivillige og aktiviteter.

Puljen udgør i 2023: 80.000 kr. Puljen søges efter først-til-mølle-princippet.

Drift

Herning Idrætsråd udbetaler aktivitetstilskud (også kendt som driftstilskud) til medlemsforeninger på baggrund af indberettede oplysninger om medlemsantal samt udgifter til start- og turneringsgebyr, dommerhonorar samt kørsel af unge til turneringskampe. Underskrevet regnskab skal vedlægges ansøgning.

Alle medlemsforeninger modtager som minimum 1.500 kr. i tilskud ved indsendelse af ansøgning.

Kurser

Tilskud til korte og lange kurser for trænere, instruktører og ledere.

Åben skole

Hovedsigtet med denne pulje er, at skabe gode og lærerige oplevelser for skolebørn ved at møde frivillige idrætsforeningers aktiviteter og trænere/instruktører.

Puljen i 2023 udgør: 100.000 kr. Puljen søges efter først-til-mølle-princippet.

Idrætsudstyr

Formålet er at støtte idrætsmateriel til forenings-/aktivitetsudvikling, eksempelvis i form af nye tiltag der skaber medlemsfremgang.

Vores samarbejdspartnere og medspillere