Vælg den type rådgivning du søger nedenfor

Hjælp og rådgivning til alle hjørner af foreningen, eksempelvis kurser, udformning af ansøgninger, fundraising, rekruttering, juridisk og økonomisk rådgivning og meget mere.

Opret forening

For at danne en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes.

Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter.

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det vil være en god ide at vedlægge referatet ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.

Kassererens opgave

Kassereren er en del af bestyrelsen og ofte valgt direkte på en generalforsamling.

Vores erfaring er, at det varierer fra forening til forening, hvilke opgaver bestyrelsen vælger at uddelegere til kassereren.

Digitalt foreningsliv

Når engagerede mennesker skal drive en forening kan digitalisering være en hjælp til at lette arbejdet og skabe bedre tilbud til medlemmerne.

Idrætsrådet indgår desuden i en del udvalg og fora, hvor vi sætter fokus på at skabe gode rammebetingelser for det civile samfund.

Fundraising

Når engagerede mennesker samles opstår der ofte nye og spændende ideer. Nogle ideer kan umiddelbart gøres til handling, mens andre forudsætter ekstern finasiering for at blive virkeliggjort.

Frivillige foreninger kan søge om midler i fonde og puljer. Nogle af disse er særligt målrettet det frivillige foreningsliv, mens andre kan have et lokalt tilhørsforhold.

Få flere frivillige

Har I udfordringer med at løse opgaver fra bestyrelsesniveau til trænerpåsætning og praktiske opgaver? Så kan det være værdifuldt at lave en plan for frivilligheden.

En frivillighedsstrategi er en plan for det frivillige arbejde i foreningen. Hvem gør hvad, og hvordan organiserer I de frivillige?

Vores samarbejdspartnere og medspillere