Law 7

Repmøde og referater

Tilmelding til næste møde og referater fra tidligere møder

Tilmeld næste rep. møde

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Herning Idrætsråd inviterer til repræsentantskabsmøde mandag d. 29. april 2024, kl. 17.00-21.00


Ønsker du at følge med i, hvad der sker i Herning idrætsråd, så gå ind og følg Herning Idrætsråd på facebook – https://www.facebook.com/herningidraetsraad

repræsentantskabsmøde mandag d. 29. april 2024, kl. 17.30-21.00

Mødet og spisning finder sted i ’Kibæk krydsfelt’, Velhustedvej 12, 6933 Kibæk

Program:

17.00: Rundvisning i det nye Haderup kultur- og idrætscenter
17.30: Velkomst
17.40: Oplæg ved Maja Pilgaard Hove fra Idan – Danskernes digitale Idrætsforening
18.10: Information ved Herning kommune om åben skole og fritidspas
18.20: Spisning og netværkssnak
18.45: Indtjekning og udlevering af regnskab og stemmesedler
19.00: Møde – dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse, herunder også eventuelle udvalgsberetninger til godkendelse
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastsættelse af næste års kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år) og kasserer (i ulige år)
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelses suppleant.
  I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
  Hvert år vælges en bestyrelses suppleant for en etårig periode.
 8. Valg af revisorer og revisor suppleant.
  Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg hvert andet år.
  Der vælges 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen.
 9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Antallet af stemmer pr. forening afhænger af medlemstallet i 2023:
Foreninger med 1 – 1.000 aktive medlemmer 1 repræsentant
Foreninger med 1.000 – 2.000 aktive medlemmer 2 repræsentanter
Foreninger med over 2.000 aktive medlemmer 3 repræsentanter

Uddeling af Idrætspriser

 • Årets Idrætsforening – Anker Høsts initiativpris
  Årets unge Idrætsleder – SparNords Ungdomspokal
  Årets frivillige – Blüchers frivilligpris
  21.00 Tak for i dag

De bedste hilsner
Herning Idrætsråds bestyrelse

Tilmeld dig senest 10 april 2023, på knappen herunder:

Referat

 1. 2022
 2. 2023

Beretning

 1. 2022
 2. 2023

Regnskab

 1. 2022
 2. 2023
Manglende links/referater bliver rettet og uploadet i løbet af Q1 2023.