Ønsker I flere frivillige i foreningen?

Har I udfordringer med at løse opgaver fra bestyrelsesniveau til trænerpåsætning og praktiske opgaver? Så kan det være værdifuldt at lave en plan for frivilligheden.

Frivilligstrategi

En frivillighedsstrategi er en plan for det frivillige arbejde i foreningen. Hvem gør hvad, og hvordan organiserer I de frivillige? Skab overblik over foreningens opgaver, og kvalificer dermed, hvem I kan rekruttere til at løse dem.

De 4 hyppigste årsager til, at frivillige begynder at arbejde som frivillige er:

1. At de ville hjælpe andre

2. At de blev personligt opfordret

3. At de gerne ville indgå i et fællesskab

4. At de havde personlig interesse i ”sagen”

Læs mere om frivilligstrategi på dgi.dk: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/foreningens-frivillige/saadan-tiltraekker-i-flere-frivillige/frivilligstrategi

Om frivillighed

Hvad skal bestyrelsen vide om frivillighed?

  • Villighed til frivillighed
    • Der eksisterer en iboende lyst til frivillighed blandt mennesker. Hvordan fremmer og stimulerer bestyrelsen denne virketrang? Hvad motiverer den enkelte til at engagere sig i frivilligt arbejde?
  • Ildsjæle
    • Ildsjæle kan smitte – pas på dem, og skab flere. Hvordan identificerer bestyrelsen ildsjæle og fastholder disse?
  • Lønnet arbejde vs frivilligt arbejde
    • Løn er noget at leve af, mens frivilligt arbejde er noget at leve for. Kan der være områder, hvor frivilligt arbejde skal lønnes?

Vores samarbejdspartnere og medspillere