Law 7

Kasserens opgave

Kassereren er en del af bestyrelsen og ofte valgt direkte på en generalforsamling.

Vores erfaring er, at det varierer fra forening til forening, hvilke opgaver bestyrelsen vælger at uddelegere til kassereren

Kassererens rolle i foreningen

Kassereren er en del af bestyrelsen og ofte valgt direkte på en generalforsamling.

Vores erfaring er, at det varierer fra forening til forening, hvilke opgaver bestyrelsen vælger at uddelegere til kassereren. Men typisk ser vi, at kassereren:

opkræver kontingent (og evt. ajourfører medlemsregister)

betaler regninger

har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger

administrerer bilag

bogfører indtægter og udgifter

udarbejder udkast til regnskab og budget

Brug for mere viden?

Har du spørgsmål til kassererarbejdet er du velkommen til at kontakte Herning Idrætsråd v. John Aas.

Han kan også fortælle dig om muligheden for at få regnskabshjælp ved Herning Idrætsråd, vi tilbyder alle foreninger regnskabshjælp mod betaling.

Vores samarbejdspartnere og medspillere