Law 7

Tilskud og korte og lange kurser

Tilskud ydes alene til kurser, der er afholdt af eller er godkendt af de danske idrætsorganisationer herunder specialforbund.

Idrætsrådet opfordrer til at lokale foreninger samarbjeder om at få kursusaktiviteten placeret i Midtjylland.

Korte kurser

Uddannelse af trænere og ledere

Der ydes 50% i 2024 til

  • uddannelse af ledere, trænere og instruktører i henhold til dokumenterede udgifter til kursus afgift og opholdsudgifter for enkeltpersoner i forbindelse med kurser i ind- og udland, dog højst en samlet udgift på kr. 7.000,- pr. kursus pr. deltager.

Der ydes ikke tilskud til rejseudgifter til kurser.

Tilskud ydes alene til kurser, der er afholdt af eller er godkendt af de danske idrætsorganisationer herunder specialforbund. Idrætsrådet opfordrer til at lokale foreninger samarbejder om at få kursus aktiviteten placeret i Midtjylland.

Idrætsrådet vil reducere tilskuddet ved blandede arrangementer, hvor kursusprogrammet er en blanding af leder/træneruddannelse og andre aktiviteter som f.eks. camp, ungdomslejr m.v., eller hvor transportomkostningerne er meget store i forhold til kursus indholdet.

Tidsfrist: Ansøgning om kursus tilskud kan indsendes løbende og skal indsendes til Idrætsrådet senest 31. januar i året efter det kalenderår, hvori kurset er afholdt. Såfremt ansøgning fremsendes efter denne dato fortabes tilskudsretten.

Ansøger

Kursus

Tilskudsbeløbet indsættes på foreningens bankkonto

Indsend

Obs. i tilfælde af problemer med at indsende ansøgningen, prøv at trykke på knappen ‘Indsend ansøgning’ igen

Vores samarbejdspartnere og medspillere