Law 7

Digitalt foreningsliv

Når engagerede mennesker skal drive en forening kan digitalisering være en hjælp til at lette arbejdet og skabe bedre tilbud til medlemmerne.

Digitalisering har flere formål

Idrætsrådet rådgiver bl.a. om

  • Digital hjælp til administration
  • Kommunikation
  • Digitale ideer til fremtidens forening

Idrætsrådet indgår desuden i en del udvalg og fora, hvor vi sætter fokus på at skabe gode rammebetingelser for det civile samfund.

Har du spørgsmål, behov for råd eller gode ideer er du velkommen til at kontakte Idrætsrådet. Ring til kontoret på 96 28 86 60 eller skriv til post@hir.dk.

Foreningsudvikling

Selvom foreningsaktiviteter kendetegnes ved at være fysisk aktiv på samme tid og sted, så har medlemmerne også en moderne, digitalt levevis som skaber nye forventninger. Fremtidens forening skal være digitalt tilstede, og helst hele tiden, for at være attraktiv.

Inden længe må vi forvente, at der kan lægges et ‘digitalt lag’ henover hele det idrætslige område. Det gælder både på og udenfor banen. Hvordan kan foreninger bruge digitalisering som en løftestang for foreningsudvikling?

Et par eksempler af både nyere og ældre karakter:

Virtuel reality og augmented reality (en suppleret virkelighed som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data)

Tidsmålinger og test for udholdenhedsidræt

Videoanalyse af bevægelsesbaner

eSport (hvordan får vi den fysiske dimension opprioriteret)

HIR afprøver pt. kontrete muligheder og vil inviterer foreninger til at deltager i projekter.

Digital administration

Det administrative arbejde i en forening indeholder mange rutiner, hvor en computer og online-tjenester letter arbejdet. Medlemsregistrering, holdlister, kontingentbetaling, regnskab og budget er velkendte opgaver – men kan vi gøre det smartere, hurtigere og/eller billigere?

Der er flere systemer på markedet som kan hjælpe med foreningsadministrationen. Herning Kommune stiller et foreningssystem, Conventus, til rådighed for alle folkeoplysende foreninger. Det er gennem Conventus, at al information fra Idrætsrådet, kommunen m.fl. foregår, og det er derfor et krav, at alle godkendte foreninger er oprettet og vedligeholder stamoplysninger i Conventus. Derudover er det foreningens eget valg, hvordan de ønsker at anvende it-systemer til foreningsadministration.

Læs hvordan foreningen kan minimere omkostningen til online-betalinger.

Kommunikation

Dialogen med medlemmer er vigtig for en forening, og valg af kommunikationsforme kan være afgørende for, om budskaberne når modtagerne. Skal vi oprette en facebookgruppe for hvert hold, eller er det en seddel til sportstasken som er bedst?

Hvis foreningen ønsker at få nye medlemmer, er de digitale platforme også et oplagt sted at møde ‘det næste medlem’ – men hvordan gør vi det troværdig?

Når du skal vælge i det store udvalg af kanaler for kommunikation går et spørgsmål igen: Hvordan sikrer vi at modtageren har den rigtig information på det rigtige tidspunkt? Der er ingen lette svar, da valget afhænger af målgruppens alder og vaner, om det er generel eller målrettet information og meget andet.

HIR deler viden, bl.a. gennem kurser, indenfor sociale medier (Facebook, Instagram mv.), levende formidling og hjemmeside.

Historik

I Udviklingspuljens første leveår (2015 og 2016) var fokus på samarbejdet mellem skoler og foreninger. Puljen støttede Åben Skole-forløb, som er formuleret i skolereformen. Alle midler i Udviklingspuljen blev i 2016 udbetalt, da vi heldigvis så mange forløb hvor elever møder foreningsaktiviteter. Puljen til Åben Skole-forløb er fra 2018 finasieret af Herning kommunen, men administreres af Idrætsrådet. Vi kan ser frem flere positive samarbejder mellem skoler og foreninger.

Læs mere om og ansøgning om støtte til ÅbenSkole-forløb.

Udviklingspuljens havde i 2017 Sen-teenagere som fokus.
Følgende foreninger er i gang med udviklingsforløb:

  • KLG Håndbold: Vild med håndbold
  • Kibæk IF: Attraktiv kælder
  • Sunds GF Håndbold: Håndboldnat

Vores samarbejdspartnere og medspillere