Law 6

Driftstilskud

Herning Idrætsråd udbetaler aktivitetstilskud (også kendt som driftstilskud) til medlemsforeninger på baggrund af indberettede oplysninger om medlemsantal samt udgifter til start- og turneringsgebyr, dommerhonorar samt kørsel af unge til turneringskampe. Underskrevet regnskab skal vedlægges ansøgning.

Målet med driftstilskuddet er, at:

  1. Skabe forenklede og gennemsigtige vilkår
  2. Opfylde Folkeoplysningslovens krav om støtte til unge under 25 år
  3. Motivere til vækst i foreningers aktivitet og medlemstal
  4. Lette administration
  5. Digitalisere ansøgning

Aktivitetstilskud til medlemsforeninger består pr. 1. januar 2023 af to elementer:

Foreningstilskud dækker over de tilskudsdele som medlemskab af HIR og ansøgning kan udløse:

  1. Grundtilskud
  2. Medlemstilskud

Omkostningsgodtgørelse dækker tilskudsdele der forudsætter en beslutning i medlemsforeningen:

  1. Start- og turneringtilskud
  2. Dommertilskud
  3. Kørsel af unge

Pulje til driftstilskud (4,375 mio.) deles til foreningstilskud (70%) og omkostningsgodtgørelse (30%).

Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 1. marts 2024.

I de efterfølgende måneder foretages stikprøvevis kontrol af de indberettede oplysninger.

I april-august beregnes det procentuelle tilskud. Procentsatserne beregnes af den samlede ansøgning i forhold til beløbsrammen. Procentsatserne kan derfor variere fra år til år og skal godkendes af Idrætsrådet.

Ultimo april udbetales det beregnede foreningstilskud.
Ultimo august udbetales tilskud for omkostningsgodtgørelse.

Bemærk at det er en forudsætning for at være tilskudsberettiget til kursus og dyrt idrætsmateriel, at ansøgning om driftstilskud er indleveret rettidigt.

Indsend ansøgning

Ansøgning

Indberetning vedr. driftstilskud for 2023 skal foretages via Conventus, således bl.a. stamdata kan genbruges.
Ansøgningsmodulet åbnes i januar 2023.
For flerstrengede foreninger gælder, at der skal søges samlet, men at de enkelte afdelingers medlemstal og omkostninger angives. Hent evt. hjælpeskema til flerstrengede foreninger (PDF). Ønskes hjælpeskemaet i excel kontakt da HIR på jaa@hir.dk.
Hent her

Kontrol

Idrætsrådet vil i april-august måned indkalde ca. 10% af foreningerne til stikprøvekontrol. Erfaringerne fra tidligere år viser, at fejl går igen i flere foreninger. I FAQ anføres typiske fejl og særlige opmærksomhedspunkter.

Vores samarbejdspartnere og medspillere