Law 7

Tilskud til idrætsmateriel

Formål med puljen

1) At støtte idrætsmateriel til forenings-/aktivitetsudvikling

 1. Nye tiltag der skaber medlemsfremgang
 2. Mange kan benytte materiel
 3. Samarbejde mellem foreningerne (dele materiel)
Formål med puljen

1) At støtte idrætsmateriel til forenings-/aktivitetsudvikling

 1. Nye tiltag der skaber medlemsfremgang
 2. Mange kan benytte materiel
 3. Samarbejde mellem foreningerne (dele materiel)

2) At støtte idrætsmateriel

 1. Nyt og idrætsmateriel til glæde for mange
 2. Nødvendig udskiftning pga. slitage
Kvalificeret ansøgning

Herning Idrætsråd ønsker mere kvalificerede ansøgninger, hvor overvejelser i forhold til anskaffelserne præsenteres. Ansøgning og sagsbehandlingen vil tage udgangspunkt i følgende:

 1. Antal medlemmer der får glæde af anskaffelsen
 2. Benyttelsesgrad – klar plan for hvor mange og hvor ofte
 3. Holdbarhed
 4. Nødvendighed for kerneaktiviteten
 5. Aftale med andre foreninger om at dele udstyr
 6. Hvor ofte har foreningen modtaget tilskud
 7. Budget

Ansøgning skal ske digitalt via blanketter i Conventus.

Hvem kan søge

Herning Idrætsråds medlemsforeninger og deres underafdelinger.

Støttes ikke
 • Inventar herunder standardudstyr i haller
 • Faciliteter (eks. anlæg, mål, tavler mv.) herunder kommunale haller
 • Løbende driftsudgifter (bolde, kegler, ketsjere, bats, kegler, net, vægte mv.)
 • Personligt udstyr (tøj, sko, beskyttelse, høreværn mv.)
Delvis tilskud (10% pr. påbegyndt kr. 10.000 max. kr. 14.000)
 • Nødvendig udskiftning idrætsmateriel pga. slidtage
Fuldt tilskud (50% af udgifter fratrukket de første kr. 7.000 max. kr. 14.000)
 • Idrætsmateriel til ny aktivitet (flere medlemmer, skolesamarbejde mv.)
 • Idrætsmateriel til øget aktivitet (flere medlemmer, skolesamarbejde mv.)
 • Idrætsmateriel i samarbejde med andre foreninger ell. afdelinge

NB: Reduceret tilskud

 • Hvis ansøgningerne til ‘fuldt tilskud’ overstiger puljens rådighedbeløb vil alle ansøgninger af den type blive reduceret procentvis ud fra det bevilgede tilskud.
 • Er der ved årets slutning overskud i forhold til puljerne til idrætsmateriel og kursus gives yderligere tilskud.

Økonomi og ansøgning

Økonomi
 • Samlet køb skal være på minimum kr. 7.000 – ikke afhængig af enhedspris.
 • Hver forening/underafdeling kan få udbetalt max. kr. 14.000 årligt
 • Støttegraden er maks. 50 %, men fastsættes af tilskudsudvalget i forhold til vægtning og det samlede antal ansøgninger.
 • Finansieringsbudget, inkl. tilskud fra sponsorer, fonde mv. skal oplyses
 • Dokumentation i form af faktura og betaling skal indsendes før udbetaling af tilskud
 • Uanset ansøgningstidspunkt er det altid købsdato, som er afgørende for, hvilket anskaffelsesår det hører til.

Pulje opdeles i tre lige store dele for hver periode. Udnyttes puljen ikke i en periode overføres resterende til efterfølgende periode.

Ansøgning
Ansøgning finder sted via blanket i Conventus.
Log ind i foreningens Conventus-administration og find under Arkiv > Blanketter > Herning Idrætsråd – Ansøgning om støtte til idrætsmateriel.

Ansøgningstidspunkt

 • Der er ansøgningsfrist d. 31. januar året efter.
 • Ansøg gerne før investering
 • Muligheden for at ansøge bortfalder efter 31. januar i året efter investeringsåret.

Gældende fra

 • De nye vilkår er gældende pr. 1. januar 2018

Herning Idrætsråd kan føre kontrol med ovenstående med bagudrettet virkning.

Eksempel: 1 2 3
Køb af materiel kr. 7.000 kr. 12.000 kr. 40.000
Bundfradrag kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 7.000
maks. 50% tilskud af (kan reduceres) kr. 0.000 kr. 5.000 kr. 33.000
Tilskud kr. 0.000 kr. 2.500 kr. 14.000

Opdateret: 17. januar 2024

Vores samarbejdspartnere og medspillere