Law 5

Idrætsrådets udviklingspulje

Formålet med denne pulje er at skabe varig foreningsudvikling, herunder flere medlemmer, frivillige og aktiviteter.

Puljen udgør i 2024: 80.000 kr. Puljen søges efter først-til-mølle-princippet.

Generelt

 1. Godkendte foreninger under Herning Idrætsråd kan søge Udviklingspuljen
 2. Tilskudsberettet er tiltag der:
  1. udvikler foreningens arbejde
  2. arbejder på tværs af foreninger
  3. støtter aktivitetsudvikling
  4. rekrutterer nye medlemmer
  5. rekrutterer nye ledere/instruktører.
 3. Udviklingspuljen kan tildeles et aktuelt fokus
 4. Tilskuddet udbetales til foreningens konto
 5. Evaluering af tiltaget indsendes senest 8 uger efter afslutning og offentliggøres på bl.a. Idrætsrådets hjemmeside for at fremme erfaringsdeling
 6. Herning Idrætsråd har mulighed for på eget initiativ at igangsætte projekter, der understøtter formålet, finasieret gennem puljen.

En god og effektiv udvikling bygger på lokalt ejerskab og engagement. Dertil kan inspiration være nyttig og ideer kan være:

 • giver de unge en attraktiv social ramme (=efterskolestemningen),
 • guide unge ’drop-out’-ere til andre typer af idræt,
 • foreningsvejledning på efterskoler,
 • samarbejde på tværs af foreninger i et lokalområdet for at skabe større volumen,
 • give ansvar og uddanne unge til juniortrænere og/eller lederspirer,
 • samarbejde mellem flere aktører bl.a. ungdomsuddannelserne
 • og meget, meget mere…

Alle foreninger er velkommen til at tage kontakt til Idrætsrådet for sparring og vejledning.

Aktivitetsudvalget, november 2021

Sådan ansøger du

 1. Puljen skal søges af en medlemsforening. Der må gerne være flere aktører med i ansøgningen.
 2. Projektideen beskrives bl.a. med formål, konkrete delmål, tidsplan, synlighed af projektet, ansvarlige og budget.
 3. Puljen kan søges løbende, og ansøgere kan forvente svar inden for 10 arbejdsdage.
 4. Evaluering af projektet er nødvendig, for at de gode ideer kan spredes til andre foreninger.
 5. Tilskud udbetales efter indsendt evaluering. Ved større beløb kan rateudbetaling aftales.
 6. Ansøgningen skal ske ved mail til post@hir.dk eller på Idrætsrådets hjemmeside.

Der gives ikke tilskud til

 1. Rejser, udflugter, ture mv.
 2. Projekter som er afviklet inden ansøgningen behandles
 3. Underskudgaranti
 4. Almindelige foreningsaktiviteter
 5. Projekter vedr. byggeri/renovering
 6. Aktiviteter hjemmehørende under anden lovgivning
 7. Kommercielle aktiviteter

Ansøger

Projekt

Indsend

Obs. i tilfælde af problemer med at indsende ansøgningen, prøv at trykke på knappen ‘Indsend ansøgning’ igen.

Vores samarbejdspartnere og medspillere